zaterdag
.................

24e editie
EXPO Houten

testbanner

Disclaimer

 

De website van PA-MARKT wordt met grote zorg samengesteld. 'Kwaliteit boven alles' is ons motto. Desondanks kunnen er fouten worden gemaakt, wij stellen het zeer op prijs als u ons deze fouten meldt, zodat wij deze zo spoedig mogelijk kunnen herstellen.

De informatie en foto's op de website van PA-MARKT is voorzien van copyright's. Het is dan ook ten strengste verboden om deze informatie te kopiëren zonder toestemming van de betreffende auteur. Als bezoeker van de beurs kunt u op foto of video vastgelegd worden door zowel de organisatie als derden. De organisatie gebruikt deze foto's voor publicitaire doeleinden op poster/flyers/website. Hieraan zijn geen rechten te ontleden. Foto's van derden die elders verschijnen, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

De informatie over de standhouders komt volledig voor rekening van de betreffende standhouders, De aangeleverde informatie wordt door ons zorgvuldig behandeld, desondanks kunnen wij niet 100% garanderen dat de informatie juist is.

De website van PA-MARKT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door schade die enigsinds geleden wordt door publicaties op deze website.

De website van PA-MARKT behoudt zich het recht om aanmeldingen niet te publiceren indien er twijfels bestaan over de opgegeven informatie. Tevens behouden wij het recht reeds geplaatste vermeldingen te verwijderen indien daar gepaste redenen voor zijn.

Bezoekers van de beurs doen dit volledig en uitsluitend op eigen risico en voor eigen rekening. De organisatie is geen partij in overeenkomsten en aankopen tussen koper en verkoper. Een koper wordt geacht zelf ter zake deskundig te zijn, dan wel zich laat bijstaan door derden. Het is verstandig om aankopen te controleren op de in de beurshal aanwezige testbank, waar een 220 volt aansluitpunt beschikbaar is. Koopt u een product dat middels een showmodel wordt getoond, controleer dan binnen de beurshal de inhoud van de verpakking. Als u de beurshal hebt verlaten vervalt iedere aanspraak.

Aangaande het wettelijke rookbeleid zal vanaf 2009 in de beurshal niet meer gerookt mogen worden. Vanaf 2009 volgen we het landelijke beleid en zal de beurshal rookvrij worden, daar waar het gaat om sigaretten e.d. het gebruik van rook- en nevelmachines blijft mogelijk binnen de algemene beursvoorwaarden.

Zie ook onze voorwaarden van deelname.

Germany United KingdomGreat Britain  transparant  facebook twitter

Toegangskaarten

VOORVERKOOP 
start 2 januari 2020  !
Kaarten te koop via de webshop

flyer